Toiminta

MIKÄ MPKK?

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry:n tarkoituksena on:

  • herättää keskustelua ja vaikuttaa kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, erityisesti maahanmuuttajien, päivähoito- ja koulukysymyksiin. Yhdistys pitää tärkeänä kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden vahvistamista. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. oman äidinkielen opetus ja suomi/ruotsi toisena kielenä opetus.
  • edistää kulttuuri- ja kielivähemmistöihin kuuluvien vanhempien sekä koulun ja päivähoidon välistä yhteistyötä, maahanmuuttajalasten ja nuorten oman kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • edistää monikulttuurisuuskasvatusta päivähoidossa ja koulussa.

KENELLE?

Mpkk on avoin kaikille kiinnostuneille mm. opetus- ja kasvatustyön ammattilaisille kuten myös lasten vanhemmille ja alan opiskelijoille.

TOIMINTAA

  • Yhdistys järjestää seminaareja, keskusteluita, ottaa kantaa ja tekee yhteistyötä eri organisaatioiden ja ryhmien kanssa. MPKK on jäsenenä Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitossa SONDIP ry:ssä ja Suomen Vanhempainliitossa.
  • Mpkk järjestää alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille omakielisiä kerhotoimintoja.
  • Yhdistys järjestää toimintaa myös perheille mm. retkiä, leiriä ja opintotoimintaa.

LISÄTIETOJA

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun tilille FI81 4309 1520 173657 (Liedon säästöpankki).  Jäsenmaksu on 10 euroa. Jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan yhdistyksen kokouksiin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.