Mikä Mpkk?

Mpkk (Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry. - Mångkulturell dagvård, skola och hem rf.) on perustettu vuonna 1996. Yhdistyksen tehtävinä on edistää kulttuuri- ja kielivähemmistöihin kuuluvien vanhempien sekä koulun ja päivähoidon välistä yhteistyötä ja tukea maahanmuuttajalasten ja nuorten oman kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kenelle?

Mpkk ry on avoin sekä opetus- ja kasvatustyöstä kiinnostuneille ammattilaisille että myös lasten vanhemmille ja alan opiskelijoille.

Toiminta

Mpkk ry järjestää seminaareja ja keskusteluja erilaisista kasvatuskysymyksistä. Yhdistys tekee myös yhteistyötä eri organisaatioiden ja ryhmien kanssa. Lisäksi Mpkk järjestää alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille omakielisiä kerhotoimintoja.

Lisätietoja

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa. Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla osoitteesta: info@mpkk.eu