Mikä Mpkk?

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry:n tarkoituksena on mm; edistää kulttuuri- ja kielivähemmistöihin kuuluvien vanhempien sekä koulun ja päivähoidon välistä yhteistyötä, maahanmuuttajalasten ja nuorten oman kielen ja kulttuurin tuntemusta, sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kenelle?

MPKK on avoin kaikille kiinnostuneille mm. opetus- ja kasvatustyön ammattilaisille kuten myös lasten vanhemmille ja alan opiskelijoille.

Toiminta

MPKK järjestää seminaareja, keskusteluita, ottaa kantaa ja tekee yhteistyötä eri organisaatioiden ja ryhmien kanssa. Lisäksi Mpkk järjestää alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille omakielisiä kerhotoimintoja.

Lisätietoja

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa. Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla osoitteesta: info@mpkk.eu