Mikä Mpkk?

Mpkk (Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry. - Mångkulturell dagvård, skola och hem rf.) on pieni mutta aktiivinen vuonna 1997 perustettu yhdistys. Yhdistyksemme tehtävänä on kannustaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien ja varhaiskasvatuksen/koulun välistä yhteistyötä. Mpkk pitää tärkeänä myös tukea oman kulttuurin ja kielen tuntemusta monikielisessä ympäristössä. Yhdistys pyrkii edistämään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kenelle?

Mpkk ry on tarkoitettu kaikille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille - sekä suomalaisille että maahanmuuttajille. Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia eri kulttuurien kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Mpkk on kiinnostunut myös lasten kasvatustyöstä sekä koulunkäyntiin ja vanhempien hyvinvointiin liittyvistä asioista. Mpkk ry on avoin sekä opetus- ja kasvatustyöstä kiinnostuneille.

Toiminta

Mpkk toimii aktiivisesti monikulttuurisuuden ja kasvatustyön kentällä. Yhdistys tarjoaa monipuolista ja aktiivista toimintaa järjestämällä omakielisiä kerhoja lapsille. Tällä hetkellä yhdistyksessä toimii kolme (somalin, arabian ja venäjän kielen) kerhoa. Lisäksi järjestämme suomen kielen opetusta sekä äiti-lapsiryhmää. Mpkk tekee myös yhteistyötä muiden organisaatioiden ja ryhmien kanssa. Mpkk järjestää erilaisia lasten kasvatustyöhön liittyviä tapahtumia. Mpkk on mukana muiden organisaatioiden järjestämissä vuosittaisissa tapahtumissa. Tarjoamme työharjoittelumahdollisuuksia suomea opiskeleville maahanmuuttajille.

Lisätietoja

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa. Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla osoitteesta: info@mpkk.eu